header

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

İşbu sözleşme, www.vay-be.net sitesi üzerinden Albgrup Bilişim E-ticaret Reklam Danışmanlık Aracılık Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin direkt olarak satışını yaptığı ve teslimat gerektiren ürünler için geçerlidir.

Madde 1 – Taraflar

1.1 Satıcı

Ünvanı: Albgrup Bilişim E-ticaret Reklam Danışmanlık Aracılık Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adresi: Camikebir Mh. Alemdar Sk. No:4 K:2 81010 Merkez/DÜZCE

E-Posta : bilgi@albgrup.net

Telefon No : 0 850 6930110

 

1.2 Alıcı

Adı:

Adresi:

Telefon:

E-mail:

 

Madde 2 – Konu

İşbu sözleşmenin konusu ALICI’nın SATICI’ya ait www.vay-be.net internet adresinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücretini belirtilen ürünün/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın/hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmet siparişi verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.vay-be.net sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

 

Madde 3 – Sözleşmenin Konusu Ürün / Ödeme / Teslimat Bilgileri

Elektronik ortamda alınan reklam, hizmet ve ürünün cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti aşağıda belirtildiği gibidir. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı ya da noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı alıcı kabul eder ve ayrıca bu durumlardan oluşabilecek her türlü sorumluluğu alıcı kabul eder.

Satıcı gerekli gördüğü durumlarda, alıcının vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde siparişi durdurma hakkını saklı tutar. Satıcı siparişte sorun tespit edildiği durumlarda alıcının vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden alıcıya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (on beş) gün süreyle dondurur. Alıcının bu süre zarfından satıcı ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde alıcının herhangi bir cevap alınamazsa satıcı her iki tarafında zarar görmemesi için siparişi iptal eder.

Alınan Ürün / Ürünler

Adı, kodu: …….. adet

Toplam Satış Bedeli: ………. TL

Ödeme Şekli: Kredi Kartı/Banka Havalesi (EFT)

Teslim Edilecek Kişi:

Telefon Numarası:

Teslim Edilecek Adres:

Fatura Edilecek Kişi /Kurum:

Fatura Adresi:

Vergi Dairesi:

Vergi Sicil Numarası:

 

 

Madde 4 – Sözleşme Tarihi ve Mücbir Sebepler

Sözleşmenin tarihi, alıcı tarafından siparişin verildiği tarih olan ../../…. tarihidir. Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan ya da öngörülemeyen, tarafların kontrolü dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları yerine getirmelerini olanaksız kılan durumlar, mücbir sebep (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.

Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimleri yerine getirmemelerinden dolayı herhangi bir sorumluluk doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

 

Madde 5 – Satıcının Hak ve Yükümlülükleri

5.1 Satıcı, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.2 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler www.vay-be.net sitesinden alışveriş yapamaz. Satıcı, alıcının sözleşmede belirttiği yaşın doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak alıcının yaşını yanlış yazmasından dolayı satıcıya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenmeyecektir.

5.3 Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından ALBGRUP BİLİŞİM LTD. ŞTİ. sorumlu değildir. Buna istinaden satıcı, internet sitesindeki sistemden, tasarımdan ya da yasadışı yollarla internet sitesine yapabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak alıcı satıcıdan hak iddiasında bulunamaz.

5.4 www.vay-be.net sitesinden kredi kartı ya da banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı siparişin verildiği an değil kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki ödeme yöntemleri kabul edilmemektedir.

 

Madde 6 – Alıcının Hak ve Yükümlülükleri

6.1 Alıcı, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

6.2 Alıcı, sipariş vermekle birlikte işbu sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

6.3 Alıcı, www.vay-be.net sitesinden satıcının ismi, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu hizmet/malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masraflar vs. satışa konu hşzmet/mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

6.4 Bir önceki maddeye bağlı olarak alıcı, ürün/hizmet sipariş ve ödeme koşullarının, ürün/hizmet kullanım talimatlarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu www.vay-be.net sipariş/ödeme/kullanım prosedür bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 

Madde 7 – Sipariş / Ödeme Prosedürü

Sipariş: Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutarı (taksitli işlemlerde toplam taksit tutarı) alıcı tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır.

Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler alıcıya sözleşmede belirttiği telefon/faks/e-mail yollarından biri ya da bir kaçını kullanmak sureti ile bildirir. Gerekirse alıcıdan bankası ile görüşmesi istenebilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) satıcı hesabına ulaştığının belirlendiği andır.

Sözleşme konusu ürünün/hizmetin teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde alıcı bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge en geç 10 (on) gün içerisinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda alıcının satıcıdan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.

Ödeme: www.vay-be.net ‘de internet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen alıcılara nakit havale sipariş imkânı sunulmuştur. Havale ile ödemede alıcı kendisine en uygun bankayı seçip havalesi yapabilir. Eğer EFT yapılmışsa hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır. Havale ya da EFT yaparken “Gönderen Bilgileri”nin Fatura bilgileri ile aynı olması ve sipariş numarasının yazılması gereklidir.

Alıcı kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Alıcı arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağı kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Madde 9 – Ürün/Hizmet İade ve Cayma Hakkına İlişkin Prosedürü

Ürün/Hizmet İade: Alıcı ürün/hizmet teslim aldıktan sonra 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Self servis olarak anında kullanılan hizmet iade maddesini kapsamamaktadır. Bu süre zarfında kullanılan hizmet(reklam) paketinin kalan kısmı iadeye tabidir. 385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için alıcının mal ile birlikte teslim edilen satıcıya ait 2 (iki) adet faturanın alt kısmındaki iade bölümlerinin eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra imzalayarak bir nüshasını ürün ile birlikte satıcıya göndermesi diğer nüshasını da uhdesinde tutması gerekmektedir. Cayma hakkı süresi alıcıya malın teslim edildiği günden itibaren başlar. İade edilen ürün veya ürünlerin geri gönderim bedeli alıcıya aittir. Alıcının istekleri ve açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mal ve hizmetler için cayma hakkı söz konusu değildir.

Alıcının cayma hakkını kullanması durumunda satıcı, cayma bildirimini içeren faturanın ürünle birlikte kendisine ulaşmasından itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve varsa tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeden iade edecektir.

Teslim alınmış olan malın değerinin azalması ya da iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması ya da iadenin imkânsızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa satıcıya malın değerini ya da değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir.

Genel iade süresi 14 gündür. Bu süre içerisinde ambalajı açılmış, kullanılmış, tahrip edilmiş vs. şeklindeki ürünlerin iadesi kabul edilmez. İade orijinal ambalaj ile yapılmalıdır.

İade için gönderilen üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair durumlar tespit edildiği hallerde ve ürünün alıcıya teslim edildiği andaki hali ile iade edilmemesi durumunda ürün iade alınmaz ve bedeli iade edilmez.

Ürün ve hizmet iadesi için durum öncelikli olarak müşteri hizmetlerine iletilmelidir. Ürünün iade olarak gönderme bilgisi, satıcı tarafından alıcıya iletilir. Bu görüşmeden sonra ürün iade ile ilgili bilgileri içeren fatura ile birlikte alıcı adresine teslimatı yapan Kargo şirketi kanalıyla satıcıya ulaştırılmalıdır. Satıcıya ulaşan iade ürün işbu sözleşmede belirtilen koşulları sağladığı takdirde iade olarak kabul edilir, geri ödemesi de alıcı kredi kartına/hesabına yapılır. Ürün iade edilmeden bedel iadesi yapılmaz. Kredi kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ile ilgili bankanın tasarrufundadır.

Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli yapılmış ise, kredi kartına iade prosedürü şu şekilde uygulanacaktır. Alıcı ürünü kaç taksit ile satın alma talebini iletmiş ise, banka alıcıya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Satıcı, bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra banka poslarından yapılan taksitli harcamaların alıcının kredi kartına iadesi durumunda konuya müdahil tarafların mağdur durumuna düşmemesi için talep edilen iade tutarı yine taksitli olarak alıcının hesabına banka tarafından aktarılır. Alıcının satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarını, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıtılacaktır ve alıcı iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra iade öncesinde ödemiş olduğu taksit sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda satıcı, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği alıcıya nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani satıcı, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, üye işyeri yani satıcı ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda detayları belirtilen prosedür gereğince alıcıya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, alıcının Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

 

Cayma hakkının uygulanmadığı hizmetler ve mal teslimi:

1. Satıcının kontrolünde olmayan ve mali piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen mal ve hizmetler,

2. Alıcının istekleri ve taleplerine göre hazırlanan mal ve hizmetler,

3. Niteliği nedeniyle iadeye elverişli olmayan, çabuk bozulma ya da son kullanım tarihi geçme ihtimali olan mallar,

4. Ses veya görüntü kaydı, dijital ortamda bulunan kitaplar, dijital içerikler, yazılım programları, bilgisayar sarf malzemeleri vb. ürünlerin ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurlar kullanıcı   tarafından açıldığı durumlarda,

      5. Elektronik ortamda anında kullanıcıya sunulan hizmetler ve anında teslim edilen gayri maddi mallar,

6. Gıda ürünleri, içecekler ve günlük tüketim ürünlerinin kullanıcı adresine teslim edildiği durumlarda,

7. Teslim edildikten sonra başka ürünler ile karıştırılan ve ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler.

8. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

9. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

10. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, TÜKETİCİ'nin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

 

Madde 10 – Garanti

      Ticari nitelikteki işler için Türk Ticaret Kanununun hükümleri geçerli olacaktır.

Madde 11 – Gizlilik

Alıcı tarafından işbu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile satıcıya bildirdiği bilgiler satıcı tarafından 3. şahıslar ile paylaşılmayacaktır. Satıcı bu bilgileri sadece idari / yasal zorunluluk durumunda açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dâhilinde satıcı kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.

Alıcıya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon bilgileri satıcı tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır.

www.vay-be.net sitesine üye olurken, üye kayıt formunu doldurduğunuz ve onayladığınız andan itibaren, aksi talep edilmedikçe promosyonlar ve ürünler ile ilgili bilgilendirme e-postaları gönderilmektedir.

Madde 12- Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

 

            İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda doğrudan yerleşim yerinizin bulunduğu veya TÜKETİCİ işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi yetkilidir (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde 2017 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin parasal sınırlar; ilçe TÜKETİCİ hakem heyetleri için üst parasal sınır 2.400 Türk Lirası, Büyükşehir statüsünde olan illerdeki il TÜKETİCİ hakem heyetleri için parasal sınır 2.400 Türk Lirası ile 3.610 Türk Lirası arası, Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerindeki il TÜKETİCİ hakem heyetleri için üst parasal sınır 3.610 Türk Lirası, Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerdeki il TÜKETİCİ hakem heyetleri için parasal sınır 2.400 Türk Lirası ile 3.610 Türk Lirası arası olarak tespit edilmiştir.). Siparişin gerçekleşmesi durumunda TÜKETİCİ işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

 

Madde 13 - Bildirimler ve Değişiklikler

ALBGRUP BİLİŞİM Ltd. Şti. işbu mesafeli satış sözleşmesi üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Son değişiklikleri görmek için web sitemizi sıklıkla ziyaret etmeli ve satın alma işleminden önce mesafeli satış sözleşmesini okumalısınız.