header

Cayma Hakkı ve İade

CAYMA ve İADE HAKKI

 

ÜRETİCİ , SATICI ile imzaladığı işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nden 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise TÜKETİCİ'nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak TÜKETİCİ, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a.    Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, TÜKETİCİ'nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b.    Birden fazla parçadan oluşan mallarda, TÜKETİCİ'nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c.    Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, TÜKETİCİ'nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır. Cayma bildiriminizi cayma hakkı süresi dolmadan www.vay-be.net 'de yer alan şirket mail adresi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz..

TÜKETİCİ aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

1. Satıcının kontrolünde olmayan ve mali piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen mal ve hizmetler,

2. Alıcının istekleri ve taleplerine göre hazırlanan mal ve hizmetler,

3. Niteliği nedeniyle iadeye elverişli olmayan, çabuk bozulma ya da son kullanım tarihi geçme ihtimali olan mallar,

4. Ses veya görüntü kaydı, dijital ortamda bulunan kitaplar, dijital içerikler, yazılım programları, bilgisayar sarf malzemeleri vb. ürünlerin ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurlar kullanıcı   tarafından açıldığı durumlarda,

      5. Elektronik ortamda anında kullanıcıya sunulan hizmetler ve anında teslim edilen gayri maddi mallar,

6. Gıda ürünleri, içecekler ve günlük tüketim ürünlerinin kullanıcı adresine teslim edildiği durumlarda,

7. Teslim edildikten sonra başka ürünler ile karıştırılan ve ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler.

8. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

9. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

10. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, TÜKETİCİ'nin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.